آمار حیوانات درباره گربه ها و سگ ها

آمار حیوان خانگی

آیا شما بیشتر عاشق سگ هستید و یا یک گربه جانباز، شانس است که شما طرفدار یکی از دو (اگر نه هر دو!). آمریکایی ها مطمئنا حیوانات خانگی خود را دوست دارند. آمار آن را ثابت می کند.

آمار حیوان خانگی

طبق یک نظرسنجی که در سال 2001-2002 توسط انجمن تولید کنندگان محصولات پت آمریکایی (APPMA) انجام شده است، نگاهی به این آمار جالب در مورد حیوانات خانگی می پردازید.

سگ ها

گربه