آمار در مورد طوطی های خاکستری آفریقایی

اگر تا به حال یک طوطی سیاه قهوه ای آفریقایی دیده اید، پس می دانید که پرندگان زیبا هستند، اما همچنین می دانید که آنها قادر به جمع کردن واژگان تا 1000 کلمه یا بیشتر هستند و با استفاده از کلماتی که در آنها یاد می گیرند صحبت می کنند متن نوشته؟ می گویند که این پرندگان هوشمند می توانند کم و زیاد شوند، و بهترین بخش این است که تنها چیزی که طوطی آفریقایی خاکستری را بسیار خاص می سازد نیست. در ادامه به کشف برخی از حقایق جالب و هیجان انگیز در مورد طوطیان سیاه و سفید قهوه ای، از جمله مبدا، اطلاعات در مورد زیر گونه های آفریقایی خاکستری و بیشتر. اطلاعات بیشتر در مورد این پرندگان باور نکردنی ممکن است الهام بخش شما برای درگیر شدن با گونه ها در یک ظرفیت بزرگتر از طریق تصویب، تحقیق یا حفاظت باشد.