گونه های محبوب Cockatoo Pet

کوکتووها پرندههای جذاب هستند، اما هرکسی برای خودش مناسب نیست

انواع مختلف کوکتو وجود دارد که همه آنها گزینه های محبوب به عنوان حیوانات خانگی هستند، اما کوکتوو، که بخشی از خانواده طوطی هستند، مراقبت از پرندگان ساده ترین نیست. برخی از صاحبان پتانسیل برای جذابیت جذاب خود به کوکتووس جذب شده اند اما نمی دانند که پرندگان نیاز زیادی به توجه دارند و می توانند بسیار پر سر و صدا باشند.

اگر شما در معرض نابودی کاکائو هستید، برخی از محبوب ترین گونه های این پرنده قابل توجه هستند.