آکواریوم مینی بخاری

مخازن کوچک یا کاسه ماهی می تواند یک چالش واقعی برای گرمایش مناسب باشد. خوشبختانه، بخاری کوچکی وجود دارد که در انواع مختلف موجود است. اتمام این بخاری ها به طور خاص برای آکواریوم های کوتاه و یا کاسه طراحی شده است.