قبل از اینکه یک لاک پشت جعبه دریافت کنید

لاک پشت های جعبه موجودات دوست داشتنی هستند و می توانند حیوانات خانگی خوب باشند، اما قبل از اینکه یک خانه را به خانه ببرید، باید قبل و بعد از آن فکر کنید. در حالی که لاک پشت های جعبه نوزاد معمولا به یک تریاریماه داخلی بستگی دارد، اکثر کارشناسان بر این باورند که بهترین مسکن برای بزرگسالان در خارج از منزل است. به استثنای اینکه امکانات لازم برای ساخت یک قلم فضای باز مناسب را برای لاک پشت جعبه خود داشته باشید، جایی که می توان آنرا بخشی از سال خوبی را صرف کرد، قبل از گرفتن یک لاک پشت جعبه، باید دوبار فکر کنید. اگر لاک پشت در محوطه نگهداری شود، مجبور خواهید بود که یک محوطه سفارشی ایجاد کنید یا سرمایه گذاری در یک تراکتور بسیار بزرگ.

لاک پشت های جعبه آسان به مراقبت از حیوانات خانگی و نگهداری کم نیست. اگر شما بتوانید آنها را سالم نگه دارید، آنها می توانند مدت زیادی با شما باشند و ممکن است لازم باشد که کسی برای مراقبت از آنها برای شما اتفاق بیفتد. متأسفانه، بسیاری از جعبه لاک پشت که راه خود را در تجارت حیوان خانگی در نهایت به مرگ جوان به دلیل سوء تفاهم از مراقبت آنها نیاز دارند.

همچنین مهم است که متوجه شوید که در اکثر ایالت ها، جعل لاک پشت جعبه را از طبیعت و نگه داشتن آن در اسارت بیگانه است.

جمعیت ها از بین می روند، بنابراین در اکثر مناطق محافظت می شوند. علاوه بر این، لاک پشت های جعبهای وحشی، بیشتر تحت تأثیر شرایط اسارت قرار می گیرند و حیوانات خانگی را بزرگ نمی کنند. اگر تصمیم بگیرید یک جعبه لاک پشت برای شما مناسب است، لطفا تلاش کنید تا یک لاکپشت جعلی اسیر بازدارنده پیدا کنید.

گونه ها

انواع مختلفی از لاک پشت های جعبه ای وجود دارد که ممکن است در تجارت حیوان خانگی پیدا کنید. اکثر آنها در مراقبت های خود نسبتا مشابه هستند، اما برخی تفاوت های مهم وجود دارد. قبل از اینکه شما یک جعبه لاک پشت را به خانه بیاورید، حتما می دانید که چه نوع خاصی نیاز است.

لاک پشت های جعبه آمریکای شمالی معمولا به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شود:

لاک پشت جعبه آمریکای شمالی زیر معمولا به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شود. آنها معمولا در محدوده جغرافیایی محدود هستند، نیازهای تخصصی بیشتری دارند و شامل:

لاکپشت های جعبه آسیایی نیاز به دمای بالاتر و رطوبت نسبت به همتایان آمریکای شمالی دارند.

گونه هایی که ممکن است در تجارت حیوان خانگی پیدا کنید عبارتند از:

اطمینان حاصل کنید که نور، رطوبت، مواد غذایی و بستر مناسب را به جعبه جعبه خود انتخاب کنید. مراقبت های دامپزشکی ممکن است ضروری باشد اگر لاک پشت شما بیمار و مجروح شود. به لاک پشت های خود مراجعه کنید.