آیا آکواریوم مخزن عرض ماده؟

چرا آکواریوم شکل می گیرد

بعضی ها می گویند بهترین تانک های باریک هستند، دیگران می گویند که بهتر است بهتر شود. آیا ترجیح شخصی نیست، یا واقعا تفاوت وجود دارد؟ اگر چه ترجیح شخصی اهمیت دارد، در مخازن حجم آب مشابه، تانک های کوچکتر دارای مزایای هستند. به همین دلیل است

منطقه سطح

مهمترین مزیت یک تانک وسیع تر این است که سطح آب بیشتری دارد. ماهی به اکسیژن نیاز دارد مثل ما. مبادله اکسیژن به طور عمده اتفاق می افتد که سطح آب در هوا قرار دارد.

بیشتر سطح آب، برابر با اکسیژن بیشتر، یک عامل مهم برای سلامت ماهی خود است. مخزن باریک بلندتر ممکن است ظاهر شگفت انگیزی داشته باشد، اما دارای سطح آب کمتر از یک مخزن بزرگتر که حجم مشابه آب دارد.


زیستگاه

اکثر ماهی ها نیاز به اتاق دارند تا به سمت سمت شنا حرکت کنند (که به طرف آن)، که در مخزن باریک بسیار محدود است. این به خصوص هنگامی درست است که گیاهان و دکوراسیون های دیگر اضافه می شوند و فضای بسیار کمی در یک مخزن بلند وجود دارد. مخازن بزرگ اجازه می دهد تا یک طرف راهروی باز، که ماهی های شما قدردانی می کنند.

یکی دیگر از عوامل مهم برای راحتی ماهی، پنهان کردن مکان ها است. تانک های گسترده تر فضای بیشتری را برای قرار دادن سنگ ها، چوبه دار و دیگر دکوراسیون هایی که ماهی ها به عنوان نقاط پنهان استفاده می کنند، ارائه می دهند. این به ویژه مهم است اگر شما ماهی های سرزمینی را نگه دارید، زیرا آنها فضای خود را ادعا می کنند و به ماهی های دیگر اجازه حمله به سرزمین خود نمی دهند.

به خاطر قدردانی از وجود فضای کوچکی برای ماهی ها وجود دارد.


زیبایی شناسی

تانک های شش ضلعی، مستطیلی و یا گرد می تواند بسیار جذاب باشد، حداقل زمانی که آنها برای اولین بار راه اندازی می شوند. متأسفانه این مشکل زمانی اتفاق می افتد که مخزن بالغ شود و جلبک ها و مگس ها ایجاد شود. تمیز کردن مخزن بلند چالشی است، به خصوص اگر آنها بلندتر از طول بازوی شما باشند.

حتی اگر بازوی شما به اندازه کافی طول بکشد، مخازن غیر معمول به شکل اغلب گوشه های بیشتری برای تمیز کردن دارند. مخازن دور یا بغل استفاده از آهنرباهای تمیز را مشکل ساز می کند.

تزئینات مخازن بلند نیز یک چالش است، زیرا تزئینات معمولا به اندازه کافی بلند نیستند تا مناطق بالایی تانک را پر کنند. نتیجه می تواند کمتر از جذابیت باشد. اگرچه تانک های بلند می توانند با موفقیت تزئین شده و نگهداری شوند، به طور کلی مخزن شفاف تر، مزایای بیشتری را ارائه می دهد.