آیا پرنده من می تواند بیمار شود؟

بیماری های متداول زونوز در پرندگان حیوانات خانگی

بیماری هایی که می توانند از حیوانات به انسان منتقل شوند و بالعکس بیماری های زئونوز هستند. کسانی که علاقه مند به کسب صاحبان پرنده هستند اغلب تعجب می کنند که آیا بیماری هایی وجود دارد که می توانند از طرف دوستان بالقوه خود بیرون بیایند. پاسخ این است که وجود دارد، اگرچه لازم است اشاره شود که داشتن هر نوع حیوان خانگی می تواند شما را در خطر ابتلا به بیماری زئونوز قرار دهد.

برای یادگیری در مورد بیماری های زونوز که بر روی پرندگان و صاحبان آنها تاثیر می گذارند، به یاد می آورید. در حالی که شانس عفونت با استانداردهای بهداشتی مناسب کاهش می یابد، مهم است که با علائم و روش های انتقال مشترک آشنا شوید.