امتحان: چه کسی می خواهد بیولوژیست دریایی باشد؟

چقدر میدونی؟

چه کسی میخواهد زیستشناسی دریایی باشد؟ پس از نمایش مسابقه تلویزیون محبوب "چه کسی می خواهد میلیونر شود؟"

همیشه تعجب می کنم که "چه کسی می خواهد میلیونر شود" ممکن است شبیه به این باشد که فقط پرسش های زیست شناسی دریایی وجود دارد؟ این سوالات در مورد زیست شناسی دریایی و چیزهایی است که در اقیانوس ها و آکواریوم آب شور شما اهمیت دارد. بعضی از سوالات دشوار است، بعضی ها کمی ساده تر هستند.

مسابقه خود را بیابید و متوجه شوید که چطور می توانید انجام دهید .... (جایزه ها وجود ندارد، مقدار $ تنها نشان دهنده مشکل است).

شروع به وحشت