8 اسب بزرگ و نژاد اسب برای کودکان و نوجوانان

آیا فرزند شما یک اسب یا تسویه حساب را می خواهد؟ برخی از اسب ها و اسبها دارای صندلی های بهتر کودکان هستند. برای کودک و یا مبتدی یک نوع نژاد وجود ندارد. این تصمیم باید در مورد چیزهایی باشد که ایمن هستند و در هر نژاد ایمن نیستند.

برای یک کودک کوچک، یک نژاد تسویه حساب خوب کار می کند، زیرا اندازه آنها به عنوان ارعاب نیست و اگر آنها سقوط، آنها نمی خواهد بیش از حد به رفتن است. اسباب بازی ها ممکن است از لحاظ اندازه بهتر باشند، اما مهم است که به یاد داشته باشید که اسب هنوز هم بسیار قوی و خوش تیپ است، و حتی یک مینیاتور ممکن است بسیار کم، حتی برای یک بزرگسال است.

با توجه به همه اینها، در اینجا چند نژاد هستند که اغلب توسط کودکان مورد سوء استفاده قرار می گیرند.