بالا 5 محبوب طوطی های بزرگ

طوطی های بزرگ به عنوان محبوب حیوانات خانگی محبوب شناخته می شوند. در حالی که آنها بسیار سرگرم کننده برای بازی کردن و در اطراف خانه هستند، چند چیز را می دانم قبل از گرفتن طوطی بزرگ به عنوان یک حیوان خانگی وجود دارد.

شاید مهمترین و شناخته شده ترین واقعیت در مورد این پرندگان که بسیار هوشمند هستند، این است که آنها راحت بیدار می شوند اگر تحرک کافی روحی ارائه نشود. فقدان تعامل اجتماعی می تواند به مشکلات رفتاری و حتی بیماری های جسمی در پرندگان بزرگ منجر شود.

ضروری است که صاحبان پرندگان بزرگ متوجه شوند که پرنده باید احساس کند که بخشی از یک گله است. بدون سطح بالایی از تعامل اجتماعی و زمان زیادی از بازی در خارج از قفس خود، پرندگان بزرگ زمان سختی را در اسارت می گیرند.

با این حال، برای کسانی که می توانند به درستی به آنها توجه کنند، یک طوطی بزرگ می تواند همراهی بی نظیر و تجربه ی مالکیت حیوان خانگی را ارائه دهد.