راهنمای پت Budgie پرندگان

Budgie کمی یک گزینه محبوب به عنوان یک حیوان خانگی است

پرنده کوچولو کوچولو یکی از پرطرفدارترین حیوانات در جهان است که فقط در پشت سگ ها و گربه ها رتبه بندی می شود و جای تعجب نیست. این پرنده مهربان و نازک کوچک و ارزان است و اگر به خوبی آموزش دیده باشد، می تواند سخنان انسانی را تقلید کند. منشا اسم رسمی آن - Budgerigar - رمز و راز است، اما با هر نام، این پرنده کوچک همدم جذاب برای بیشتر صاحبان حیوان خانگی است.

با این حال، Budgies همه سرگرم کننده و بازی نیستند، بنابراین قبل از اینکه شما یک خانه را بیاورید، اطمینان حاصل کنید که در هیچ شگفتی نیستید. در اینجا برخی از چیزهای کلیدی برای شناختن پرندگان بوتگی وجود دارد.