بالا 5 مکمل غذایی رژیم غذایی خام برای گربه ها

با توجه به فراخوان فراوان مواد غذایی حیوان خانگی در سال 2007، صاحبان گربه بیشتر و بیشتر گربه های خود را در معرض رژیم غذایی خام قرار می دهند. با این حال، بسیاری از ما دانش تغذیه ای نداریم تا قادر به ارائه همه مواد مغذی گربه ها باشیم. این مکمل ها کار را راحت تر در حالی که اطمینان حاصل کنید که گربه شما تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت می کند.