نحوه نگه داشتن پرنده به صورت امن

راه های صحیح نگه داشتن پرنده حیوان خانگی شما

همانند بسیاری از موارد، راه های درست و روش های اشتباه برای نگهداری یک پرنده حیوان خانگی وجود دارد. پرندگان موجودات شکننده هستند، هر دو فیزیکی و احساسی، و از آنجایی که آنها اهلی شده نیستند، حرکت دادن یک دست به سلاح هایتان بسیار ساده نیست، همانطور که با یک سگ یا یک گربه می شود. با این حال، اگر شما تکنیک های درست را تمرین می کنید، متوجه خواهید شد که با خیال راحت نگه داشتن دوست داری خود را راحت تر از آنچه ممکن است فکر کنید. راهنمایی های زیر را برای اطالعاتی که به شما و پرنده تان کمک می کند از زمان دست زدن به زمان خود تا حد زیادی بهره مند شوید.