حیوانات گرانقیمت

Sacs مقعد، Scooting، Skunks، و سوالات در مورد سگ ها و گربه های سنگین

بوی بد در سگها و گربه ها ممکن است یک مشکل بهداشتی مانند بیماری دندان، آبسه مقعدی، گوش آلوده یا یک نقطه داغ را نشان دهد. در موارد دیگر بوی بد ممکن است به سادگی نشان دهد که حیوان خانگی نیاز به حمام دارد. یاد بگیرید که تفاوت بویید و در صورت نیاز به دامپزشک خود مراجعه کنید.