بخاری آکواریوم و تانک مخزن آب شیرین

انواع و اندازه بخاری ها برای استفاده و نحوه تنظیم دمای مخزن

معرفی

ماهی و بی مهرگان موجودات سرماخوردگی هستند که به آنها توانایی افزایش یا کاهش دمای بدن خود برای جبران محیط زیست نمی دهد. به همین دلیل است که به آکواریوم می رود تا گرما را در آکواریوم تامین کند و همچنین دمای مخزن مطلوب را که برای آنها مناسب است حفظ کند.

چه نوع حیوانات دریایی در آکواریوم نگهداری می شود تا تعیین کننده این عوامل باشد.

بنابراین مهم است که تحقیق و یادگیری همه چیز در مورد آنچه که می خواهید نگه دارید، به ویژه هنگامی که به مرجان ها و دیگر بی مهرگان می آید، زیرا اکثر این حیوانات حتی چند درجه کوچکتر از تحرک ها تحمل نمی کنند. چه نوع از آکواریوم بخاری شما را انتخاب کنید و چند نفر نیز استفاده می شود همچنین عوامل حیاتی در هنگام گرم شدن و حفظ درجه حرارت آکواریوم مناسب مورد نیاز است.

3 نوع اصلی از بخاری آکواریوم

راهنمایی استفاده از بخاری

عوامل دیگر برای در نظر گرفتن کدام نوع و چندین نوع استفاده از بخاری

نکات تبدیل دما

نگهداری دمای مطلوب و پایدار اهمیت زیادی برای ساکنان مخزن شما دارد، اما گاهی اوقات چالش هایی برای بسیاری از آکواریوم ها، مخصوصا در زمستان های سرد و تابستان گرم است. یک راه حل برای کنترل درجه حرارت سقوط، افزایش یا دائما نوسان دما در هر زمانی از سال، نصب یک چیلر است.