حیوان خانگی عجیب و غریب

حیوانات عجیب و غریب به عنوان حیوانات خانگی

حیوان خانگی عجیب و غریب چیست؟

شما می توانید عبارت "حیوانات خانگی عجیب و غریب" را بشنوید و فکر می کنید بسیاری از چیزهای مختلف زمانی که کسی می گوید آنها آنها را دوست دارند. شما ممکن است به میمونها و ببرها فکر کنید، یا فقط پرندگان و خرگوشها، یا شاید راکون ها و خرگوش ها . اما اگر شما به عنوان حیوان خانگی عجیب و غریب در نظر گرفته شده است، شما تنها نیستید.

به طور معمول هر چیزی که یک سگ، گربه یا حیوان خانگی مزرعه مانند یک گاو یا اسب نیست، عجیب و غریب است.

بعضی از دولت ها هر چیزی را که بومی کشور نیست و هر چیزی که یک سگ، گربه، ماهی و یا حیوان دیگری نیست، که به طور معمول در نظر گرفته می شود و یا به طور گسترده ای توافق می شود که به عنوان عجیب و غریب اهلی می شود، در نظر بگیرند. اما دوباره این پاسخ سیاه و سفید نیست.

چگونه می توانم بگویم که آیا حیوانات عجیب و غریب حق دارند کجا زندگی کنم؟

اگر شما در حال تلاش برای کشف کردن حیوانات عجیب و غریب قانونی هستید تا بتوانید جایی که زندگی می کنید، قانع شوید، با کشور خود چک کنید و در صورت شک و تردید، آنها را فرا بگیرید و بپرسید. هر ایالت حیوانات مختلف را حیوانات عجیب و غریب می داند. برخی از ایالت ها ممنوع است ، برخی از گونه های بومی، و بعضی از آنها بسیار مشخص است که انواع حیوانات عجیب و غریب اجازه داده نمی شود.

حیوانات خانگی چه حیوانات عجیب و غریب را در نظر می گیرند؟

اگر این یک حیوان مزرعه، سگ یا گربه نیست، دامپزشک شما احتمالا آن را حیوان خانگی عجیب و غریب می داند. عبارت "حیوانات خانگی جیب" همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای توصیف همستر ، موش ، موش ، حشره، خرگوش، خوکچه دریایی ، چینچیلای یا سایر حیوانات خانگی خانگی خانگی.