گونه های طوطی محبوب آمازون

طوطی آمازون پرندگان قابل توجه با انواع مختلف رنگ هستند و گزینه های محبوب به عنوان حیوانات خانگی. یک مالک با تجربه پرنده برای رسیدگی به شخصیت و حفظ نیازهای طوطی طول می کشد. آنها موجودات اجتماعی هستند که نیاز به تعامل و توجه زیادی دارند، بنابراین قبل از اینکه یک طوطی آمازون را به عنوان یک حیوان خانگی انتخاب کنید، مطمئن شوید که همه چیز را که لازم دارید برای انجام آن به درستی مراقبت کنید را بدانید.