ده ترس سگ مشترک و فوبیاها

سگ ها می توانند از تعدادی هراس و ترس های مختلف رنج ببرند. این ترس ها می توانند علل مختلفی از جمله عدم اجتماعی شدن اولیه ، ژنتیک یا تجربه منفی داشته باشند. ترس و ترس از سگ ممکن است منجر به نشانه هایی مانند سقوط، لرزش، چکه زدن، لرزش، رفتار مخرب، و در بعضی موارد، تجاوز.

در زیر برخی از ترس و ترس سگ معمولی هستند.