اطلاعات درباره Parrotlets

پرندگان کوچک همیشه به عنوان حیوانات خانگی محبوب هستند، اما در سال های اخیر یک نوع خاص شاهد افزایش نجومی محبوبیت بوده است. من، البته، در مورد Parrotlet جذاب و فریبنده صحبت می کنم. این پرندگان کوچک بسیار هوشمند، محبت آمیز و غیرقابل انصاف ناز هستند که به راحتی به خانه ها و قلب عشاق پرندگان در سراسر جهان راه می یابند. آنها با صاحبانشان اوراق قرضه قوی ایجاد می کنند و حیوانات خانگی عالی را هنگامی که به طور صحیح رشد کرده و تکه تکه شده اند. اطالعات زیر را برای چند واقعیت کلیدی در مورد این پرندگان شگفت انگیز بررسی کنید: ممکن است تصمیم بگیرید که شما علاقه مند به پذیرفتن یک زوج از خانواده خود باشید.