راه هایی برای کمک به سوزش سگ شما با آلرژی

راهنمایی برای صاحبان سگ ها با آلرژی

خارش، خارش و جویدن، نشانه هایی از مشکلات پوستی در سگ ها است. شایع ترین مشکل پوست در سگ به علت آلرژی ایجاد می شود. خوشبختانه، راه های متعددی برای کنترل خارش و آلرژی در سگ وجود دارد. گاهی اوقات شما می توانید چیزهای خاصی را در خانه انجام دهید تا قبل از عفونت ثانویه از خارش خفیف جلوگیری یا کاهش یابد. در موارد دیگر، شما باید با دامپزشک خود مشورت کنید. عدم مدیریت آلرژی های سگ شما می تواند منجر به مسائل دیگر مانند ریزش مو و عفونت های پوست شود. در اینجا بهترین راه برای مدیریت آلرژی در سگ ها است: