سگ ها و صدمات

شانس بسیار خوبی است که سگ خود حداقل یک بار یا دو بار در زندگیتان آسیب دیده باشد. سگ ها اغلب پرماجرا هستند و بعضی از آنها بی بی سی هستند. بیشتر سگ ها را پابرهنه و غیرقابل کنترل می دانند. متاسفانه، جهان پر از چیزهایی است که می تواند به سگ شما آسیب برساند. اتفاق پیش می آید؛ بهترین کار را برای آماده شدن برای آنها در پیش بگیرید.

آیا کوچک یا جدی است، ترسناک است که سگ خود را مجروح کند. مراقب دامپزشکی باشید، به محض اینکه ممکن است پس از یک آسیب رخ دهد، مراقب باشید. شماره تلفن وطن شما را شماره گیری کنید و شماره تلفن ویلای اضطراری را در این نزدیکی داشته باشید، بنابراین می توانید برای مشاوره و کمک تماس بگیرید. بسته به شدت آسیب های سگ شما ممکن است نیاز به کمک های اولیه داشته باشید . حتی اگر همه چیز به نظر برسد، مهم است که سگ آسیب دیده خود را برای ارزیابی به دامپزشک ببرید.

برخی از آسیب های شایع در سگ ها و نحوه مقابله با آنها وجود دارد.