سطح مناسب را برای اسب پایدار خود انتخاب کنید

هنگام ساخت و یا بازسازی یک انبار برای اسبها، آنچه که آنها در حال ایستادن هستند، توجه بسیار مهمی است. اسبهایی که در داخل نگهداری میشوند، نیاز به ایستادن بر روی هر چیز در مدت زمان طولانی خود در طبقه استقرار خود دارند که میتواند روی پاها سخت باشد. به همین دلیل، از منظر سلامت پا، کف باید با دقت انتخاب شود. تعمیر و نگهداری عامل دیگری است. تعمیر و نگهداری برخی از انواع کفپوش آسان تر از دیگران است. شما ممکن است بخواهید یک طبقه کف را برای سالن ها و دیگری در خیابان ها داشته باشید. و نوع طبقه ای که برای انبار جدید انتخاب می کنید، بستگی به خاک طبیعی موجود، مواد مورد نیاز برای شما و بودجه شما خواهد بود. در اینجا نگاهی اجمالی به انواع کفپوش های موجود در صخره های اسب وجود دارد .