شناسایی پرنده: گونه های مشترک طوطی آبی

بسیاری از انواع پرندگان از سراسر جهان، طوطی ها شامل پرهای آبی هستند. اغلب این ها یکی از پرندگان پرورش یافته در تجارت حیوانات هستند، اما برخی از گونه ها محبوب تر هستند و معمولا بیشتر از دیگران نگهداری می شوند. اگر از شناسایی یک طوطی آبی که در آن اجرا کرده اید شناسایی مشکل دارید، می توانید به اطلاعات موجود در اینجا کمک کنید تا جستجو را محدود کنید. شانس این است که پرنده ای که به دنبال آن هستید در بین گونه های طوطی مردمی زیر قرار می گیرد!