غذاهای دریایی برای ماهی های دریایی و غیره

در مورد بهترین غذاها برای تغذیه ماهی های دریایی و غیرمجاز یاد بگیرید

آکواریوم های دریایی از انواع مختلفی از غذاهای ماهی استفاده می کنند تا تغذیه مناسب را برای ترکیب شخصی ماهی ها و غیرمعمول هایی که در مخازن آنها وجود دارد فراهم کند. در حالی که برخی از آکواریوم ها دریافتند که غذاهای اساسی پوسته پوسته یا پلت ماهی مناسب هستند، بعضی دیگر ترجیح می دهند غذاهای مختلف را با هم مخلوط کنند تا ماهیانشان رژیم غنی شده با ویتامین را کاملا متعادل کنند. منابع غذای زیر نه تنها انتخاب خوبی برای تغذیه اسراف ماهی هستند بلکه مواد مناسب ایده آل برای مخلوط کردن با دستور العمل های غذایی خود را نیز دارند.