غذای Premium Dog

تغذیه مناسب بخش مهمی از حفظ سگ شما سالم است . غذای تجاری سگ در انواع مختلف می آید، اما همه نمی توان آن را برابر دانست. مهم است که قبل از انتخاب یک غذا برای سگ خود تفاوت ها را درک کنید. شرکت های مواد غذایی برتر سگ اغلب از مواد با کیفیت بالاتر از مواد غذایی سنتی یا سنتی استفاده می کنند. بعضی از آنها حاوی مواد شیمیایی کمتری هستند. رژیم های پرطرفدار به طور معمول برای رسیدن به استانداردهای AAFCO تجاوز می کنند.

بدانید که گران تر لزوما به معنای کیفیت بهتر نیست. شما هنوز هم باید تحقیق خود را انجام دهید و مواد تشکیل دهنده را بررسی کنید. همچنین توجه داشته باشید که برخی از شرکت ها گاه گاه فرمول ها را تغییر می دهند، بنابراین سگ شما ممکن است به مدت مدتی به یک غذای خاص برسد، و سپس به طور ناگهانی نیز (بسته به سگ شما). در اینجا فقط تعداد کمی از رژیم های حق بیمه در بازار امروز هستند.