حیوانات وحشی به عنوان حیوانات خانگی

نگه داشتن حیوانات وحشی به عنوان حیوانات خانگی می تواند جذاب باشد، اما مهم است که به یاد داشته باشید که حفظ حیوانات وحشی به عنوان یک حیوان خانگی با بسیاری از مشکلات بالقوه همراه است، به جز مسائل قانونی و اخلاقی. نگه داشتن حیوانات وحشی به عنوان حیوانات خانگی نیاز به تحقیق و تهیه زیاد و نیز ارائه مسکن ایده آل و رژیم غذایی و مراقبت های پزشکی (که ممکن است بسیار دشوار باشد). گفتنی است که در جهان حیوانات عجیب و غریب حیوانات وحشی وجود دارند که میتوانند یک انگشت کوچک (به طور بالقوه مخرب یا خطرناک) و کسانی هستند که کمتر از یک چالش هستند.