قفس تجاری گینه خوار بالا

اکثر قفس هایی که برای خوکچه های دریایی به بازار عرضه می شوند به اندازه کافی بزرگ نیستند و بسیاری از آنها بسیار کوچک هستند. ماهیت خوکچه های دریایی به راحتی می توان قفس جذاب و بزرگ را به آسانی ساخت و معمولا ارزان تر از قفسه های تجاری (نگاه کنید به Ideas Cage Homemade). اولین انتخاب در اینجا یک بسته بندی پیش ساخته است که به شما اجازه می دهد با هم یک سبک قفس ساز خانگی محبوب را بسازید. باقیمانده بزرگترین قفس تجاری است که می توانم پیدا کنم، اما اکثر آنها هنوز هم با استانداردهای امروز خیلی کوچک هستند.