اشتباه مردم هنگام خرید اسب اول

خرید اسب یا تسویه حساب برای اولین بار یک تجربه هیجان انگیز است. با توجه به مجموعه وسیعی از چشم های قهوه ای، حتی اگر اسب آنها را از بین برده باشد، ممکن است بهترین اسب نجیب باشد. با این حال، اسب اشتباه می تواند از سرگرمی اسب سواری یا رانندگی خراب شود و ممکن است ناامن باشد. یاد بگیرید که از اشتباهات بالا که خریداران اسباب بازی جدید می گیرند اجتناب کنید.