محصولات کاهش آکواریوم آب آکواریوم

کاهش نیترات در آکواریوم دریایی شما

گزارش شده است که سطح بالای نیترات آکواریوم می تواند مسائل مختلفی را برای ماهیان شما شامل استرس، کمبود ایمنی، کاهش توانایی تولید مثل و رشد جلبک ها ایجاد کند. نیترات بیش از حد (NO3) در یک آکواریوم ریف می تواند به سلامت مرجان ها و بسیاری از دیگر بی مهرگان آسیب برساند.

به غیر از استفاده از یک دستگاه رقیق کننده، تعدادی از روش ها (یعنی روش ودکا یا جلبک های ماکرو در refūgums) و مواد را می توان برای جذب یا تبدیل نیترات به یک ماده بی ضرر (گاز نیتروژن) استفاده کرد. در اینجا برخی از محصولات جذب نیترات است که به حل مشکلات بالا نیترات در سیستم های مخزن آکواریوم آب شور و آبی کمک می کند.