SPS / LPS گونه های مرجانی تصاویر

از Acropora به Volcano Corals، این مجموعه بزرگ از Subclass Hexacorallia عضو SPS / LPS (Small / Large Polyped Stony) را برای دیدن تصاویر و شناسایی انواع مرجان های سخت که معمولا و همچنین به ندرت در آکواریوم های آکواریوم نگهداری می شود، مرور کنید.