ملافه ها و گزینه های بستر برای خزندگان پت

بعضی از خزندگان مانند نابود کردن، دیگران ترجیح می دهند که بشویند، و بعضی ها به یک محیط مرطوب نیاز دارند. انواع مختلف ملافه ها خطرات و مزایای مختلفی را ارائه می دهند. بسته به نوع خزنده ای که برای شما مهم است، ممکن است لازم باشد برخی از این موارد را در نظر بگیرید. در اینجا برخی از گزینه های معمول برای بستر خزنده و یا بستر وجود دارد.