ملاقات با اسکاتلند شتلند

اگر شما یاد گرفتید که به عنوان یک کودک سوار شوید شانس خوبی است که کار خود را در پشت یک اسکاندیناوی شتلند انجام دهید یا یک تسویه حساب که حداقل بخشی از شتلند است. گرچه کوچک است، شتلند سخت، سخت و قوی است. آنها نیز هوشمند هستند، که به این معنی است که برای سواران جوان و دستیارهای قدیمی تر، هنوز هم می تواند یک چالش باشد. هیچ فاکتور نگران کننده ای وجود ندارد، اما اجازه ندهید که شما را احمق فرض کنید. اینها مشتاقان کوچک سخت هستند قادر به بزرگترین اسب پیشرو هستند.