بالا رطوبت سنج و رفرکتومتر

هیدرومترها و رفرکتومترها تجهیزات ضروری برای آکواریوم های آب شور هستند. این دستگاه های تست برای حفظ وزن مخصوص ایده آل (SG) برای ماهی های آکواریومی دریایی، مرجان ها و دیگر بی مهرگان استفاده می شود. رفرکتومتر همیشه یک هدیه عالی برای تقریبا هر آکواریوم دریایی است.