نشانه هایی که پرنده شما افسرده است

در سال های اخیر توجه زیادی به افسردگی انسانی داده شده است. پزشکان و دانشمندان در نهایت متوجه شدند که خوشبختی نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی ما ایفا می کند، بنابراین نباید جای تعجب باشد که این امر برای پرندگان حیوانات ما نیز صادق است. نه تنها پرندگان قادر به افسردگی می شوند، بلکه افسردگی طولانی مدت می تواند منجر به رفتارهای خودمحور، کاهش پاسخ ایمنی و بسیاری از مشکلات دیگر شود. اگر فکر می کنید که پرنده شما افسرده است، رفتار خود را با امتیازاتی که در اینجا آورده اید مقایسه کنید. نشانه هایی که نشان دهنده افسردگی هستند می تواند نشانه ای از این باشد که شما باید چیزی درباره محیط پرنده خود یا سطح تعامل خود با حیوان خانگی خود تغییر دهید.