بیت غربی سواری

سواری اسب سواری غربی

صدها نفر از بیت های مختلف سواری غربی با بسیاری از تغییرات ظریف و نام های عجیب و غریب وجود دارد. انتخاب یکی ممکن است به نظر می رسد ارعاب. خرید، فقط باید به یاد داشته باشید که اکثر مشتقات چند بیت اولیه هستند که در میان اسب سواری های غربی محبوب هستند. آنها ممکن است ویژگی های کمی متفاوت داشته باشند، اما اساسا همان تاثیر را دارند. در اینجا عکس ها و توضیحات برخی از رایج ترین سوپرایز های سواری غربی که در اسب ها و فروشگاه های محلی مورد استفاده قرار می گیرید.