نکاتی برای سواری اسب سواری موفق

هنگامی که ثبات پیدا می کنید که می خواهید روی اسب خود بایستید ، می خواهید مطمئن شوید که شما نوعی سرپرست است و صاحب آن خوشحال است که در انبار خود داشته باشد. در اینجا چند راهنمایی برای سوار شدن اسب سواری درام و بدون دردسر وجود دارد.