اسطوره اسب سواری

باورهای مشترک درباره اسبهای که درست نیستند

شکی در مورد عارف اسبها وجود ندارد. به نظر می رسد که تصورات ما را جذب کرده و نماد قدرت و آزادی هستند. سنت های زیادی در اطراف اسب وجود دارد و برخی از اطلاعاتی که ما بر روی آن نگه می داریم ممکن است دیگر درست نباشد. همانطور که در مورد اسب ها بیشتر یاد می گیریم، بعضی از چیزهایی که ما اعتقاد داریم، راه رفتن است. بنابراین، برخی از چیزهایی که ما معمولا در مورد اسب معتقدیم، درست نیست.