پارازیت مشترک سگ

اشکالات و سگ شما

هر سگ می تواند انگل را دریافت کند، و برخی می توانند به انسان منتقل شوند. در حالی که همه این آلودگی های انگلی را می توان به صورت پزشکی مورد توجه قرار داد، برخی از آنها راحت تر از دیگران کنترل می شود. پیشگیری کلیدی و بهترین راه برای محافظت از سگ، خود و خانواده تان است. در اینجا لیستی از رایج ترین انواع انگل هایی است که می توانند روی سگ شما تأثیر بگذارند.