پروفایل کوپه ماهی، آمار، اطلاعات، تصاویر و عکس ها

اگرچه مربوط به Porcupine یا Burrfishes سمی نیست، اما انواع بسیاری از Puffers وجود دارد که tetrodotoxin را تخلیه می کنند. از این مجموعه ای از گونه ها حقایق، عکس ها، عکس، ویژگی، سازگاری، تغذیه، مراقبت از آکواریوم، و سایر اطلاعات مشخصات شما می توانید همه چیز در مورد Porcupine و Pufferfishes یاد بگیرند.