پرووویروس سگ (CPV)

پاروویروس سگ (CPV یا parvo نیز نامیده می شود) یک بیماری بسیار مسری است و به طور بالقوه مرگ و میر ناشی از ویروس در سگ دیده می شود. به طور معمول، پاروویروس باعث گاستروانتریت یا التهاب معده و روده می شود. پاروویروس سگ مسری است و می تواند برای چند ماه (بعضی از کارشناسان تا 2 سال) در محیط زنده بماند و همچنین به بسیاری از ضد عفونی کننده ها مقاوم است. واکسیناسیون برای محافظت از سگ ها، به خصوص توله سگ ها ضروری است.