چگونه بال های پرنده خود را بشکنیم

مبانی برش پرنده

برداشتن بال های پرنده شما می تواند به عنوان یک وظیفه ی دلهره آور ظاهر شود، و در واقع صبر و تمرین به استاد احتیاج دارد. در دست های اشتباه، قطع کردن بال ها می تواند کمی خطرناک باشد، اما اگر شما یک دست پایدار دارید و در مسیرهای زیر خوب هستید، باید بتوانید هر خطراتی را به حداقل برسانید و کار خوبی انجام دهید. با پیروی از چند مرحله ساده، می توانید بدون نیاز به بازدیدهای دامپزشکان مکرر و بازی کردن هزینه ها برای انجام آن برای شما بیاموزید که بالهای پرنده خود را بیرون از منزل بسوزانید.

اگر احساس می کنید که می توانید به وظیفه خود اطمینان داشته باشید، دستورالعمل ها و مشاوره هایی را که در طول راه شما کمک می کند، بخوانید. همیشه ایمنی به عنوان نخستین اولویت خود را حفظ کنید، با این حال - اگر از توانایی شما در ایمن کردن بالهای بال مرغ خود مطمئن نیستید، یا اگر حتی در وسط انجام یک ترشح عصبی باشید، همیشه بهتر است که توقف کنید و پرنده خود را به یک دامپزشک دامپزشک برای انجام این روش.

هنگامی که بالهای پرنده خود را قطع کنید، پرنده را داخل قفس خود قرار دهید و اجازه دهید چند ساعت دیگر بماند.

تریت Wing می تواند برای پرندگان حیوانات بسیار استرس زا باشد، به طوری که اجازه می دهد وقت خود را برای استراحت و جبران قدرت خود را قبل از هر گونه تعامل بیشتر ضروری است. پس از چند جلسه، با این حال، پرنده شما باید بیشتر در معرض ترمز قرار بگیرد و در طول و بعد از عمل، بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد.

شما می توانید بال های پرنده خود را هر وقت که لازم است برداشته و دوباره پریدن کنید. به طور کلی، این اتفاق می افتد هر 4 تا 6 هفته به عنوان پرهای قدیمی از بین رفته و در حال رشد جدید است. هر بار که حتی با اعتماد به نفس شما در توان بالایی که دارد، ایمنی را به عنوان اولویت اولویت تان حفظ کنید. انجام این کار اطمینان حاصل خواهد کرد که شما و پرنده شما با همدیگر بیشتر خوشحال خواهند شد.