چگونه صاحبان می توانند دندان و لثه گربه خود را به درستی بررسی کنند

بخش مهمی از یک برنامه مراقبت از دندان برای گربه ها یک مطالعه معمول در خانه دندان ها و لثه ها است. در زیر مراحل متعددی برای صاحبان برگزاری و راهنمایی برای آنها در نظر گرفته شده است تا روند آسان برای گربه و مالک باشد. توصیه می شود صاحبان حیوانات حداقل دو تا سه بار در ماه به مدت یک تا دو دقیقه در گربه های خود اقدامات زیر را انجام دهند. صاحبان مزرعه خوشحال خواهند شد که کشف کنند که این روش برای سلامتی حیوان خانگی بسیار آسان است.

5 مرحله اول برای بررسی دندان و لثه گربه

  1. صاحبان باید ابتدا بوی نفس گربه خود را بوی دهند. بوی ناخوشایندی ممکن است عفونت لثه ها و یا استخوان را نشان دهد. پس از از بین بردن مشکلات دندان، صاحبان باید با سایر دامپزشکان محلی خود را برای سایر عوارض بررسی کنند.
  2. در حالی که بی سر و صدا با گربه خود صحبت می کنند، صاحبان کارگردانی می کنند که سر گربه خود را به عقب انداخته اند.
  3. بعد، با استفاده از انگشت شست و انگشت، صاحبان می توانند دهان باز گربه خود را گسترش دهند. صاحبان باید اطمینان داشته باشند که چراغ قوه خوب یا روشنایی خوب برای چند مرحله بعد وجود دارد.
  4. پس از آن مالکین می توانند دندان های گربه خود را در جستجو برای زردی (پلاک) و یا مواد تیره تر (تارتار) نگاه کنند. صاحبان نیز باید دندان های ترک خورده یا شکسته را بررسی کنند. سپس صاحبان می توانند رنگ لثه را مشاهده کنند. آنها باید یک رنگ صورتی سالم باشند و نه یک رنگ قرمز نارنجی یا رنگ صورتی نباشند.
  5. گام چهارم با دندانهای جلو، صاحبان بعدی باید اقدام کنند. سپس، آنها می توانند به طرف دیگر دهان برای چندین مرحله گذشته حرکت کنند.

تکمیل چند مرحله در یک آزمون عادی دندان گربه گربه

3 نکات برای آزمون ماهانه دندانپزشکی

  1. صاحبان باید اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع مراحل، یک آینه کوچک، آینه دندانه دار زاویه دار و پاداش جویدن دندان داشته باشند. آماده سازی نیمی از نبرد است
  2. ممکن است برای صاحبان شریک شدن یا دوست داشتن راحت تر دهان گربه را در حالی که حفره دهان را بررسی می کنند، نگه دارد.
  3. انتخاب یک نقطه راحت با نور مناسب توصیه می شود.