گونه های هامستر کوتوله

همستر کوتوله در تجارت حیوانات محبوبیت زیادی به دست می آورد. همستر کوتوله از گونه های دیگر متفاوت است، زیرا آنها اجتماعی هستند و می توانند در جفت یا گروه های کوچک نگهداری شوند (مگر اینکه شما یک پرورش دهنده هستید). در زیر همسترهای کوتوله بیشتر دیده می شود. همسترهای چینی گاهی با همسترهای کوتوله همبستر می شوند، زیرا آنها کوچک هستند، اما آنها همستر کوتوله واقعی نیستند .

کمپبل کوتوله هامستر روسی

این به طور کلی به احتمال زیاد کرم هامستر شما را در یک فروشگاه حیوان خانگی پیدا کنید.

کوتوله زمستانی سفید هامستر روسی

این بسیار شبیه و نزدیک به کمپبلد کوتوله هامستر روسی است و بعضی اوقات با Campbells اشتباه شناسایی شده یا متوقف شده است.

همستر Roborovski

این ها کوچکترین همستر کوتوله هستند که به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شوند. آنها بسیار سریع و چابک هستند که باعث می شود آنها برای حل و فصل مشکل داشته باشند.

ویژگی ها و ویژگی های هامستر کوتوله شما

در اینجا یک لیست از ویژگی های دیگر و ویژگی های هامستر کوتوله شما:

چه چیزی برای تغذیه هامستر کوتوله شما

یک رژیم غذایی خوب همستر کوتوله حاوی:

چیزهایی که هنگام غذا خوردن همستر کوتوله خود را به یاد می آورند:

کماکان نگه داشتن کوتوله هامستر شما

آنچه که از هامستر کوتوله انتظار می رود

تغذیه و بهداشت

نشانه های حیوانی سالم

در اینجا نحوه دانستن اینکه همستر شما خوشحال و سالم است:

پرچم های سرخ

مراقب این نشانه های هشدار دهنده باشید: