4 نوع قفس گینه خوک

خوب، بد و زشت

اگر فکر می کنید مسکن یک خوکچه دریایی به آسانی به عنوان قرار دادن آن در یک آکواریوم است، دوباره فکر کنید. برخی از انواع قفس در واقع برای piggies بد است، زیرا آنها فضای کافی را فراهم نیست و یا دیگر اشکالات بالقوه مضر. مهم است که مسکن مناسب برای کوی شما انتخاب شود.