گیاهانی که برای پرندگان حیوان خانگی مناسب هستند

گیاهان آپارتمانی یک راه جذاب برای روشن کردن خانه شما هستند، اما اگر شما پرندگان حیوانات خانگی هستید، می خواهید اطمینان حاصل کنید که هر گیاهی که به آن می اندیشید، برای دوستان پر از خود ایمن است. برای فهرستی از 10 اتاق معمولی که هر دو زیبا و امن برای طوطی ها و دیگر پرندگان هستند، مطالعه کنید.