11 دلیل افرادی که کلاه خود را در حال اسب سواری ندارند

اغراق بسیار زیادی برای پوشیدن کلاه ایمنی در هنگام سوار شدن وجود دارد، اما دلیل خوبی وجود ندارد. اسب ساکت تر و به خوبی آموزش دیده می تواند باعث صدمه شود. از هر کسی که به طور تصادفی در لانه ی زمین های زمینی سوار شده است، بپرهیزید و یا به آرامی با ماشین کنار بیایید. کلاه ایمنی شما را ناتوان نخواهد کرد، اما به شما کمک خواهد کرد که یک قسمت از بدن خود را تقریبا غیرممکن سازد - مغز شما. لطفا از این احکام استفاده نکنید و هر بار که سوار می شوید، از کلاه ایمنی مورد استفاده ASTM استفاده کنید.