اندازه صندلی زینتی غربی

انتخاب اندازه مناسب برای متناسب با سوارکار

چه اندازه صندلی زینتی غربی شما نیاز دارید؟ خب، این بستگی دارد پاسخی که شما می خواستید بشنوید درست نیست؟ بیایید توضیح دهیم که چرا این سوال به ظاهر ساده خیلی ساده نیست.

قوانین عمومی برای پیگیری

ابتدا با قاعده کلی کلی برای اندازه کلاسی مناسب صندلی زینتی برای سوارکار شروع کنید:

تمام زینهای غربی با اندازه کرسی اعلام شده است. اندازه صندلی به سادگی اندازه گیری فاصله از پایه شاخ به وسط بالا میله. این فاصله پس از آن به اندازه یک نیمه اینچ از 12 اینچ تا 17 اینچ بیان می شود.

اندازه صندلی های زینتی غربی

زیر به شما یک ایده بسیار عمومی از اندازه زین را می دهد:

با یک اندازه صندلی نشسته منتشر شده، انتخاب زین مناسب اندازه به نظر می رسد بسیار ساده است.

در واقع، اندازه صندلی فقط یک عامل تعیین کننده ی مناسب یک زین غربی است. در یک اندازه از انواع مختلف سبک و مارک های زینتی نشسته و تفاوت های قابل توجهی در متناسب پیدا کنید. شما ممکن است دریابید که یک زره 141/2 "دایره ی باریک مسابقه خوب است، اما شما نیاز به یک 15" در زین دال مارت مزرعه.

چرا تفاوت؟

تعدادی از اندازه گیری ها علاوه بر اندازه صندلی وجود دارد که بر روی زینۀ غربی تأثیر می گذارد. این شامل:

هر کدام از این ویژگی ها می تواند بر روی نحوه قرارگیری یک زین در یک سوار تاثیر بگذارد. متاسفانه، هیچ یک از این اندازه گیری های دیگر استاندارد شده و یا منتشر نشده در اندازه گیری زین. بنابراین، هنگام خرید یک زین غربی، تنها راه تعیین مناسب، این است که در هر زین قرار بگیرید. فقط پس از آن شما می دانید اگر زین مناسب برای شما مناسب است.