توضیحات، عمل و استفاده از انگلیسی D-Ring Snaffle

ظاهر D-Ring Snaffle Bit:

حلقه D یا حلقه Dee Ring برای حلقه های D به شکل نامیده می شود. این بیت دارای یک گیره متصل است. این یک باند اندازه اسب است.

استفاده از D-Ring Snaffle Bit:

این بیت معمولا برای سوارکاری انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرد، با شروع اسبها که سوار اسبهای غربی و نژاد می شود.

چگونه کار می کند:

میله های مستطیلی روی دیوار کمک می کند تا کمی از کشیدن دهان جلوگیری شود. دهانششده اثر متقابل دارد که بر روی میله ها، زبان و کام دهان اسب تاثیر می گذارد.

این بیت بسیار شبیه به یک اسفناج جام جم است .