7 بهترین گربه گربه برای خرید در سال 2018

خانه خود را بوی تمیز نگه دارید

گربه ها، در حالی که تعمیر و نگهداری نسبتا کم، حیوانات دقیق و پاک هستند و هر روز روزانه خود را صرف مراقبت می کنند. این به این معنی است که آنها می توانند در مورد چیزهایی مانند بستر گربه شگفت انگیز باشند (اما شما هم نمی توانید این کار را بکنید)، بنابراین مهم است که آن را درست کنید. گام اول این است که جعبه مناسب بستر را برای گربه خود پیدا کنید ، حصول اطمینان از راحتی و ایمن بودن آن برای استفاده از آن (به جای فرش). اما آنچه که شما واقعا درون جعبه قرار داده اید - حوضه واقعی گربه - به همان اندازه مهم است. از چسبندگی و لکه های معطر به کاغذ بازیافت شده سالم، گزینه ای برای هر گربه و هر خانه وجود دارد.

برای اینکه آن را برای شما آسانتر کنیم، ما بهترین بستنی زنانه را در هر رده پیدا کردیم. در حالی که شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که گربه شما دوستانه به بستر شما انتخاب می کنید - برخی از گربه ها نمی توانند جایگزین گربه های معطر شوند، در حالی که دیگران از جعبه جلوگیری می کنند و سپس به کاج می روند - اطمینان حاصل کنید که محصول شما از کار استفاده می کند و از بالا کیفیت برای شما و حیوان خانگی شما مهم است.