8 بهترین غذای گربه خام خوراکی و فریز شده خشک برای خرید در سال 2018

و چرا باید این را برای آنها تغذیه کنید

گربه شما سزاوار بهترین اسباب بازی ها، فضا، لباس، و غذا نیز می باشد. اما نه تنها غذا، غذای خام خام را که بهترین پروتئین و طعم و مزه ای بهتر را داشته باشد (یكی از معیارهایی كه در لیست ما وجود دارد، حتی كیفیت انسانی) را ممنوع می كنند. یخ زدگی تازه و گوشت خام در مواد مغذی و طعم و مزه گربه ها نیاز و عشق و سبزیجات، میوه ها و مکمل ها، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری را تهیه می کند که گربه های جوان و قدیمی خود را سالم و مفید می کند. بهترین غذای خام خوراکی یخ زده و یخ زده را بررسی کنید که گربه شما دوباره و دوباره به آن می رسد.